LOKALI 1

LOKALET

Planimetria e Lokalit 1

Sipërfaqja = 141.20m2

Të interesuar? Na kontaktoni!