Parkingu

Parkingu do të ketë hyrje të mëdha në pjesët e pasme të ndërtesave dhe është i ndarë në dy nivele. Në dispozicion për banorët e kompleksit do të jetë një numër i konsiderueshëm i parkingjeve dhe rrugët që rrethojnë kompleksin gjithashtu do të kenë hapësira të parkimit të jashtëm. Po ashtu, parkingu ka qasje të lehtë në rrugën B.

Në këtë nivel, parkingu ofron hapësirë të bollshme dhe një siguri të lartë për të gjithë banorët e kompleksit. Garazhi nëntokësor është i ajrosur artificialisht dhe i pajisur me sistem përkatës kundër zjarrit.

Planimetria

Planimetria

ATG1 Niveli -1

ATG1 Niveli -1

ATG1 Niveli -2

ATG1 Niveli -2

ATG2 Niveli -1

ATG2 Niveli -1

ATG2 Niveli -2

ATG2 Niveli -2

Jeni te interesuar për vend parkimi?