LOKALI 1

LOKALET

Planimetria e Lokalit 1

Sipërfaqja = 705.15m2

Të interesuar? Na kontaktoni!