LOKALI 10

LOKALET

Planimetria e Lokalit 10

Sipërfaqja = 112.02m2