LOKALI 11

LOKALET

Planimetria e Lokalit 11

Sipërfaqja = 145.62m2

Të interesuar? Na kontaktoni!