LOKALI 2

LOKALET

Planimetria e Lokalit 2

Sipërfaqja = 58.78m2

Të interesuar? Na kontaktoni!