LOKALI 7

LOKALET

Planimetria e Lokalit 7

Sipërfaqja = 168.50m2

Të interesuar? Na kontaktoni!